Disclaimer Webshop

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s die u van Sigi's sport en lifestyle of Sigi's beautysalon bekijkt. Door de website van Sigi's sport en lifestyle of Sigi's beautysalon te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan mij te worden verzocht.

 

De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van producten.

Lees voor gebruik van de op deze site gekochte producten altijd de informatie van de fabrikant van de producten (verpakking, etiket en bijsluiter) aandachtig door.

Raadpleeg altijd uw eigen arts, specialist of fysiotherapeut, zeker bij blijvende klachten of aandoeningen. 

Alle informatie op de website - daaronder valt ook informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandelingen - is alleen voor informatieve doeleinden bestemd.

Het is geen vervanging van het advies van een (eigen) arts, specialist, fysiotherapeut of informatie op een product verpakking, etiket of in een bijsluiter.

Sigi's webshop (onderdeel van Sigi's sport en lifestyle en Sigi's beautysalon) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bijwerkingen, klachten, gezondheidsproblemen of lichamelijk letsel die voortvloeien uit of te herleiden zijn naar het gebruik van de op deze site aangekochte producten.