Retourneren

Instructies terugsturen Producten:

Terugsturen binnen 14 dagen (herroepingsrecht)
Bij aankoop op afstand (zoals via een webwinkel) geldt een wettelijke zichttermijn van 14 dagen. Dit zogenoemde "herroepingsrecht" betekent dat je in principe alles wat je bij ons koopt, binnen 14 dagen (ingaand op de dag na de dag waarop je de producten hebt ontvangen) zonder opgaaf van reden kunt retourneren, waarna je het aankoopbedrag terugkrijgt.

De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.


Voorwaarden
Omwille van gezondheid, veiligheid en hygiëne hanteren wij de volgende strikte voorwaarden ten aanzien van retourzendingen:

1.Het geretourneerde artikel en de verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk) waarin het geleverd is, zijn in originele staat
2. Het geretourneerde artikel en de verpakking waarin het geleverd is, is compleet en onbeschadigd
3. Verzegeling indien aanwezig is niet verbroken
4. Het geretourneerde artikel en de verpakking waarin het geleverd is, is ongebruikt en/of ongebruikt en/of ongeopend

Uitzonderingen
In de Algemene Voorwaarden vind je onder Artikel 8 uitzonderingen op het herroepingsrecht.

Onderstaande artikelen kunnen uitsluitend geretourneerd worden wanneer de erop aanwezige verzegeling en de verpakking waarin deze geleverd zijn volledig intact is en het artikelen ongebruikt en/of ongeopend is:
• Gezichtsproducten
• Make-up
• Supplementen

• Lichaamsproducten

Bovenstaande producten kunnen omwille van hygiëne en veiligheid NOOIT geretourneerd worden als de verzegeling na levering is verbroken.    


Wij crediteren geen facturen van gebruikte of beschadigde artikelen. Sigi's Webshop (onderdeel van Sigi's sport en lifestyle en Sigi's Beautysalon) behoudt zich het recht voor de creditering aan te passen als niet aan alle voorwaarden is voldaan. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 

Ik zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.


In geval van overdadige retourzending heeft Sigi's Webshop (onderdeel van Sigi's sport en lifestyle en Sigi's Beautysalon) het recht om toekomstige bestellingen te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.


Wil je iets retourneren?

 
Hoe moet ik mijn retour aanmelden?
Klik op de bovenstaande link om je retour aan te melden. Zodat bij ons bekend is dat er iets teruggezonden word en u ontvangt dan een retourformulier die u met uw pakketje mee moet sturen.. 

 

Defect artikel

Ik geef om de producten die ik verkoop en doe logischerwijs mijn best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij mij hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zal ik kosteloos zorg dragen voor vervanging.

Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

De garantietermijn van Sigi's sport en lifestyle, Sigi's Beautysalon en Sigi's Webshop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Sigi's sport en lifestyle, Sigi's Beautysalon en Sigi's Webshop is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door u, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.


Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor uw rekening Mocht een artikel toch defect zijn of u het door u besteld artikel functioneert niet/niet goed, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor de aanvraag van een garantieformulier.

Stuur het defecte artikel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na toekenning van het garantieformulier naar ons op. Voeg een kopie van uw aankoopbewijs toe.

Defecte retouren zonder terugstuurformulier of een niet volledig ingevuld terugstuurformulier worden niet in behandeling genomen en het artikel wordt op uw kosten naar u retour gezonden.

Kan ik een artikel ruilen?

Het is helaas niet mogelijk om een artikel om te ruilen voor bv een andere maat indien je een andere maat of artikel wenst te ontvangen dan dien je hiervoor een nieuwe bestelling te plaatsen.


Waar en hoe kan ik mijn artikel retour sturen en zijn er kosten verbonden aan het terugsturen van artikelen? 

Retouren kunt u via een eigen vervoerder en het terugstuurformulier (die u per mail bij aanmelden van retour toegestuurd krijgt) terugsturen.

Ons adres staat op dit formulier die u dan over kunt nemen. ( let op deze email kan ook terecht zijn gekomen in je spambox).

Zodra je retour ontvangen en verwerkt is, ontvang je daarvan een bevestiging via email.

 

Retourbewijs 

Als je de retourzending overdraagt aan de vervoerder, ontvang je een retourbewijs. Bewaar dit zorgvuldig, het is je bewijs van verzending. 

Kan ik mijn retour gratis verzenden?

De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

 
Als ik een complete levering terugstuur, krijg ik dan ook de verzendkosten terug?
Ja, stuur je de gehele zending terug, dan krijg je van ons de aankoopsom plus de helft van de in rekening gebrachte verzendkosten retour:
- Nederland: € 3,95
 
Behoud u een deel dan blijven de verzendkosten zoals omschreven in verzendkosten gewoon gelden. 

 

Retourneren in de praktijk/salon

Het is mogelijk om via de site bestelde artikelen te retourneren of te ruilen in de praktijk/ salon. Maar hiervoor moet wel een Afhaal /ruil afspraak gemaakt worden. Dit kan via een online afspraak maken of via een Watsapp.  Wanneer je artikelen via de de praktijk/salon had besteld dan dien je deze daar ook weer aan te bieden voor het retourneren of te ruilen.

 

Instructies voor herroeping:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sigi's webshop (onderdeel van Sigi's sporten lifestyle/Sigi's Beautysalon)geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via sigi@sigisportenlifestyle.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. De terugbetaling kan door ons worden opgeschort totdat wij de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen of (in geval van dispuut) totdat je ons een bewijs van retournering van de goederen hebt verstrekt.


Retour verzend adres:

 
Sigi's Sport en lifestyle
De Wetstraat 4
 
1521 GG Wormerveer

Email: sigi@sigisportenlifestyle.nl


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Je kan de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop jij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Bewaar zorgvuldig jouw retourbewijs bij afgifte van jouw pakket.